Novinky

Obchod prebehol, preberáte nehnuteľnosť.

Ste v záverečnej fáze vášho pravdepodobne najväčšieho obchodu v živote. Kúpne zmluvy sú na Katastri nehnuteľností, vlastnícke práva sú už prevedené na kupujúceho a  peniaze z predaja nehnuteľnosti už máte na účte. K úplnej spokojnosti vám zostáva len odovzdanie nehnuteľnosti. Po celý čas vás sprevádza realitný maklér, ktorý vám radil a zodpovedal vaše otázky počas celého prevodu nehnuteľnosti. Pred sebou máte ešte poslednú spoločnú úlohu, a to pripraviť Preberací protokol a odovzdať nehnuteľnosť v zmysle podmienok Kúpnej zmluvy. Opäť platí pravidlo, že forma odovzdania nehnuteľnosti musí mať písomnú podobu, kde bude zaznamenaný stav prevádzanej nehnuteľnosti spolu s ďalšími údajmi, ktoré váš maklér do Preberacieho protokolu na vaše požiadanie zaznamená. Tieto údaje budete potrebovať napríklad pre odhlásenie resp. prihlásenie na odber plynu, elektrickej energie a samozrejme pre vášho správcu bytového domu pokiaľ predávate byt. Zvládli ste celý proces bez stresu? Ak áno, realitná kancelária, ktorú ste si našli, splnila svoju úlohu a vy ju môžete bez obáv odporučiť vašim priateľom.