Novinky

Výmaz záložného práva do 5 dní? Áno aj nie.

Áno, aj o tomto hovorí novelizácia Katastrálneho zákona č.212/218 Z.z., ktorá vstúpila do platnosti ešte v októbri 2018. Znamená to, že nebudete musieť čakať na výmaz záložného práva vašej banky z listu vlastníctva aj viac ako 60 dní? Nie. V praxi to znamená, že vám Kataster nehnuteľností – a teraz pozor – „môže“ vymazať vaše záložné právo do 5 dní, avšak pokiaľ  bude pred vami evidovať veľa iných vkladových, alebo záznamových podaní, tak to proste neurobí. Spoliehať sa na výmaz záložného práva do 5 dní sa teda, samozrejme, pri dnešnej situácii nedostatku pracovníkov na Katastroch nehnuteľností a extrémnemu množstvu podaní skrátka nedá. No a keďže ide o nespoplatnený úkon, zostáva vám v podstate znovu len čakať ako pred samotnou novelizáciou katastrálneho zákona. Verím však, že sa časom situácia na katastroch nehnuteľností stabilizuje a aj táto časť novelizácie Katastrálneho zákona už reálne vstúpi do plnej funkčnosti.