Novinky

Úskalia vinkulácie kúpnej ceny v banke.

Ste práve v banke a riešite vinkuláciu kúpnej ceny v prospech predávajúceho za prevádzanú nehnuteľnosť? Zbystrite hneď vašu pozornosť pri započutí slova „štandard“ od pracovníka banky. Pýtate sa prečo? Je na to veľmi jednoduchá odpoveď. Pracovník banky vám totiž s vysokou pravdepodobnosťou pripraví Vinkulačné zmluvy, kde budete mať už predpripravené štandardné podmienky stanovené bankou na uvoľnenie vinkulovanej sumy. A tak sa vám môže stať, že napriek tomu, že máte v Kúpnej zmluve uvedené vami dohodnuté zmluvné podmienky na uvoľnenie vinkulovanej sumy, budete mať vo Vinkulačnej zmluve uvedené štandardné podmienky určené bankou. Že sú potom tieto podmienky výrazne iné, ako máte dohodnuté v Kúpnej zmluve a teda sú v priamom rozpore? Neuveriteľné, ale stáva sa to. Pokiaľ si takúto chybu hneď všimnete a pracovníka banky upozorníte na nezrovnalosti, chybu opraví. Keď ste si tie rozdiely všimli až doma pri dôkladnom čítaní dokladov, zistíte, že návrat k správnym podmienkam vinkulácie podľa Kúpnej zmluvy nemusí byť vôbec jednoduchý.